^ Back to Top

搜尋戰友請按此


搜尋關卡:
指定寵物:
     
我的通關隊伍   新增通關隊伍
18 個搜尋結果,每頁顯示 40 項,共 1 頁,點擊關卡可查看詳細資料
關卡隊長隊員戰友隊伍血量使用魔法石簡單描述詳細資料
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
317500
參考樓下,VIP是暗精靈,隊員有跳技+1

頭9關儲火珠
尾二時開暗精靈,當一下後攻力回復正常

開大魔女 + 轉色珠 拉9筒,
再轉色珠 拉9筒完結
(若技未跳起便開大魔女保命一下)
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
286980
[Lv9無課金/超簡易編成]
這次的lv9很勉強地做到了無課金編成,但對轉珠技術要求比較高...
隊員選擇基本上以無課金+手指為首要考慮,條件許可請自行更換更強力的隊員
好友可使用其他7x6隊長如仙水,鏖魔,桐人等等
____________________________
流程:
4-5個十字+4色+10 combo
根性最好在七回合內打破,破根性後血線低於30%左右可以開主角龍技能作最後一波爆發 (開了enhance技能記得少轉一個十字,不然傷害可能會太高)
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
278470
平斬高combo
再多神殺更容易
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
337520
草9粒開武士喵
再草9粒開武士喵/等唐老鴨殺

10turn內


6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
410590
8 turns, 6052可轉5392
有得揀多d 10c強化更好, 只有7c強化都可以, 加神殺更好
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
438010
100%防光隊 用兩隻有4個光輕減盾的寵(小光 光新娘 光緋天龍均可),可掛幾個有光盾的繼承(光龍刀 金剛力士卡 光精靈王等等,塞夠15個,或者13、14個再加一些光傷害輕減潛覺。

打手是蕾蒂,超覺醒3x3, 合共三個。基本上除了蕾蒂外,所有寵都不須要有297

打法:隨便轉10回合,每回合都要有消珠。對手防威嚇盾、五色輕減盾沒有後,開紅鬍子威嚇,轉水3x3,打至50%盾,再開蕾蒂,不夠水珠就開隊長,再一次水3x3通關

其實100%防光隊,光輕減隊員以外的隊員換其他都可以,比如火大魔女雙隊長配火奶威嚇及火奧丁(有3個3x3), 或其他有威嚇有3x3也可過
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
340950
重點係弒神用最終兵器 轉生暗路西法+木龍刀, 對神136.6875倍, 加上隊長361倍, 倍率可達49,344.1875倍. 至於戰術, 不留情地轉下去就好, 8 turn完成.
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
354310
十字 + 7x6
超轉生月讀、冰斧: 超覺醒大手指

隊員有多少手指塞多少就是了
每回合拚命轉十字
至少得確保4個角落加中間共5個都有轉到
不會疊珠6十字應該也可以過
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
1050280
1. 儲技直至雙隊長跳起
3. B開米奇老母->暗印->V->兩公婆->赫拉->宙斯->暗1橫->完
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
632690
Mvp 轉生闇印跟50%血武裝,超覺神殺,其實一隻就夠,兩隻穩 ,龍王第二回合開始壓血,消珠存珠,第8回開星機,9筒,一串闇。9回開闇希臘,9筒一串闇收工。
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
313180
儲火珠,儲月龍開技-1CD,
開暗精靈擋一下,
火魔女嚇佢之後3x3破無效打.
唔夠珠有零龍 德川
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
476450
B隊進吃坐下....
A隊開幻忍 盡量轉... A隊主傷B隊整地....
50%以下..可以開葉王+增傷就可以收尾了
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
348880
主要是放高火力隊員(7com/神殺)以及一隻板機,每回合盡力轉,第一回合後每回合都使用技能,即使攻擊力下降的情況下也可以數回合內擊殺(個人以上述隊員嘗試只需五回合)
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
459160
其實用任何隊長亦可,
A隊撐S+用,入場pass B隊。
B隊先開偵探破攻擊無效,再開雙重力減至Boss半血消掉根性,
再開明王消掉減攻擊力,有廢珠狼神殺,
有7combo Boss即秒。
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.1
Lv.1
Lv.1
Lv.99
Lv.99
Lv.99
445580
超人可換任何CD≤8的大轉技能 用來確保水珠夠多又好切combo而已 比如說那群沒進化的四神 越進化CD越長到底什麼巫術本本大介

有一隻鴨子是超覺醒貫通的 只靠泳魔女我不知道傷害夠不夠

另一隻鴨子隨便換個短CD蓋增傷的就好 比如點陣水君子

好友泳魔女+C+手指比較好轉出鴨子7C和大蛇隊長技的傷害

===========================================

進場吃99回坐下 > 隨便轉8回合 > 開超人+鴨子轉貫通 > 大蛇根性 > 開超人+鴨子轉貫通
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
1327000
9回合 打到50% 除了奈芙外有技開技
最後一回合 開奈芙和歐菲3X3
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
344130
https://youtu.be/A89Ph0uQemU
6月のクエスト 上級者向け
チャレンジLv9
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99
582440
A隊谷sb,B隊主要係桐人+50%重+日日繼含光雙色陣

入場A隊pass,B隊開桐人+50%重力+日日2技轉10com,完
Lv.99
Lv.99
Lv.99
Lv.99

Graphics © Copyright by Gungho Online Entertainment, Inc.
戰友系統及資訊網 由 Sky C. 持有,介面設計 Naldo W.
如對本網站有任何查詢,歡迎至 Facebook 專頁 聯絡